วิธีใช้

ควรใช้เมื่อใด

ใช้เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งหลังจากใช้ซีรั่มและก่อนใช้มอยซ์เจอไรเซอร์

2 ครั้งต่อวัน

ช่วงเช้าช่วงกลางคืน

เซรั่ม

มาสก์

เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์
ที่ขายดีที่สุด
ของเรา